اولين جلسه دوره آموزشي طرح صالحين بسيج در اداره كل دامپزشكي استان آذربايجان غربي به همت پايگاه   ثامن الائمه در سالن اجتماعات اداره كل برگزار گرديد.

در اين دوره پيرامون اهداف طرح صالحين وبرنامه هاي آتي اين طرح بحث ودر پايان دوره به سوالات شركت كنندگان پاسخ داده شد. لازم به ذكر است كه در اين دوره آموزشي سي  نفر از بسيجيان فعال اداره كل شركت داشتند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۳۱ خرداد۱۳۹۱;ساعت 13:32;  توسط پایگاه مقاومت ثامن الائمه (ع);  |